KLASSIKEREN: ’ So­me Girls’

BT - - KULTUR -

Som Rol­ling Sto­nes- høj­de­punkt

står ’ So­me Girls’ vist ge­ne­relt i skyg­gen af ’ Exi­le on Main St.’ og ’ Let it Ble­ed’. Ufortjent. Det er Rol­ling Sto­nes tilbage i stor­form - med en helt cle­an Keith Ri­chards. In­spi­re­ret af da­ti­dens nye bøl­ger, co­un­tryro­ck, punk og di­sco, et Rol­ling Sto­nes med åb­ne vin­du­er til en ver­den uden­for de­res egen sel­vop­fund­ne blu­es­ro­ck. ’ Beast of Bur­den’, ’ Miss You’, ’ So­me Girls, ’ Shat­te­red’ er høj­de­punk­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.