Det sag­de Ni­els Fre­de­rik­sen i Jyd­skeVest­ky­sten: ’’ ’’

BT - - SUPERLIGA -

Jeg fi k en hen­ven­del­se fra DBU ( Dansk Bold­spil- Uni­on, red.) al­le­re­de in­den før­ste tur­ne­rings­kamp, som jeg over­ve­je­de kraft igt, og jeg må da og­så er­ken­de, at jeg hen over som­me­ren hav­de over­ve­jet, om jeg og klub­ben var det rig­ti­ge match, for­di jeg eft er­hån­den føl­te, at jeg brug­te for me­gen ener­gi på no­get, der al­li­ge­vel ik­ke fl yt­te­de sig. I min op­tik mang­ler klub­ben i den grad en sport­s­chef, al­ter­na­tivt nog­le scouts, der kun skal ta­ge sig af su­per­liga­hol­det. I min tid var det for til­fæl­digt, når vi køb­te ind, og re­elt set var det vel så­dan, at vi mest ram­te rig­tigt med de dan­ske spil­le­re, som vi al­le­re­de kend­te. En­de­lig mang­le­de vi en fy­sisk træ­ner på fuld tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.