DE NI­VEAU

På 1- 4 mod AaB ik­ke skjul på sin skuff el­se

BT - - SUPERLIGA - AaB- KOM­PLEK­SET

MMAANNDDAAGG 2 211. S. ESPETPETMEBMEBR E2R0 125015

BRØNDBY HAR I

de se­ne­ste 14 ude- og hjem­me­kam­pe mod AaB kun vun­det en en­kelt gang. Kom­plek­set er størst på Nord­jy­ske Are­na i Aal­borg, hvor hol­det ik­ke har be­sej­ret AaB si­den 21. novem­ber 2010:

Brøndby og AaB spil­ler uaf­gjort 1- 1 på Brøndby Sta­dion ( Bonu­s­in­for­ma­tion: AaB får ud­lig­net på et selvmål af Chri­sti­an Nørgaard).

AaB vin­der 1- 0 ( Bonu­s­in­for­ma­tion: An­ders K. Ja­cob­sen score­de kam­pens ene­ste mål i 90. mi­nut)

Brøndby vin­der 2- 1. ( Bonu­s­in­for­ma­tion: To mål af Te­emu Puk­ki hjæl­per Brøndby til den før­ste sejr over AaB i knap fi re år).

AaB vin­der 2- 0 ( Bonu­s­in­for­ma­tion: 13.139 til­sku­e­re så Lukas Spal­vis sco­re beg­ge kam­pens mål)

Brøndby og AaB spil­ler uaf­gjort 2- 2 i Brøndby ( Bonu­s­in­for­ma­tion: AaB kom­mer for­an et mi­nut før tid, men Tho­mas Ka­h­len­berg får ud­lig­net kort eft er)

AaB vin­der 2- 1 ( Bonu­s­in­for­ma­tion: Si­mon Maki­enok brag­te Brøndby for­an. Men scor­in­ger af Hen­rik Dals­gaard og An­ders K. Ja­cob­sen vend­te sla­gets gang)

kam­pen en­der uaf­gjort 1- 1 ( Bonu­s­in­for­ma­tion: Cla­ren­ce Good­son brag­te Brøndby for­an, men Ni­ck­las He­le­ni­us fi k ud­lig­net)

AaB vin­der 3- 1 i Brøndby ( Bonu­s­in­for­ma­tion: Ni­ck­las He­le­ni­us sco­rer to mål)

10. MAJ 2015:

22. FE­BRU­AR 2015:

5. OK­TO­BER 2014:

13. APRIL 2014:

23. FE­BRU­AR 2014:

1. SEP­TEM­BER 2013:

12. MAJ 2013:

7. OK­TO­BER 2012:

22. JULI 2012:

AaB vin­der 2- 1 ( Bonu­s­in­for­ma­tion: Stor­ta­len­tet Lucas Andersen, der en må­ned se­ne­re skift ede til Ajax Am­ster­dam, brag­te AaB for­an 1- 0)

6. MAJ 2012:

AaB vin­der 1- 0 ( Bonu­s­in­for­ma­tion: Ni­ck­las He­le­ni­us score­de sej­rs­må­let et kvar­ter før tid)

30. OK­TO­BER 2011:

Brøndby og AaB spil­ler 1- 1 ( Bonu­s­in­for­ma­tion: AaB spil­ler med 10 mand i 65 mi­nut­ter)

Brøndby og AaB spil­ler 2- 2 i Brøndby ( Bonu­s­in­for­ma­tion: Mi­ke Jen­sen sco­rer til 2- 2 til al­ler­sidst)

AaB vin­der 2- 1 i Brøndby ( Bonu­s­in­for­ma­tion: Det var AaBs før­ste sejr over Brøndby si­den 9. au­gust 2009)

17. JULI 2011:

17. APRIL 2011:

Brønd­bys Da­ni­el Ag­ger hav­de store pro­ble­mer med Lukas Spal­vis og re­sten af AaB- of­fen­si­ven. Li­tau­e­ren score­de to mål i 4- 1- sej­ren.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.