SCORNELIUS GEN

An­dreas Cor­ne­li­us lig­ner lidt sig selv fra den­gang, han brød igen­nem, me­ner han selv. Og det ba­re fem må­ne­der eft er at ha­ve bræk­ket an­k­len

BT - - SUPERLIGA -

KAM­PEN PÅ SPID­SEN

TØR JEG SI­GE, AT FCK LIG­NER EN MESTER­SKABS­FA­VO­RIT NU? DET KAN DU

lang sam­ta­le med sin mat­chvin­der om, at han skul­le star­te ude.

Eft er det tred­je mål i tre kam­pe og på ba­re en uge har Cor­ne­li­us i hvert fald gi­vet sit svar på den sam­ta­le. Men der er no­get an­det, der glæ­der Stå­le Sol­bak­ken me­re.

» Det sjove er, at Cor­ne­li­us har sco­ret lidt for­skel­li­ge mål. Det i dag er svær at spar­ke ind, for­di bol­den lig­ger højt, og det er en halv­fl ug­ter med ven­stre. Den er svær at spar­ke ind. Så har han og­så la­vet en klas­si­ker, hvor han he­a­de­de den ind, og så hav­de han en mod Aal­borg, som og­så var an­der­le­des. Det er godt, for An­dreas var fros­set fast i, at han skul­le stå på ba­ge­ste stol­pe. Det kan du kun gø­re i et halvt år. Der­for er du nødt til at kun­ne sco­re på an­dre må­der. «

MANDAG 21. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.