Fort Par­ken

BT - - SUPERLIGA - LØ­VENS HU­LE Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ sporten. dk

For præ­cis et år si­den gik FC København på ba­nen i Par­ken til sæ­so­nens før­ste ’ New Firm’ mod Brøndby med to hjem­me­ba­ne­ne­der­lag i ba­ga­gen.

Først hav­de op­ryk­ker­ne fra Ho­bro cho­ke­ret he­le fod­bold- Dan­mark ved at vin­de 3- 0. Eft er­føl­gen­de hav­de FC Midtjylland slå­et FCK 2- 1. Det var før­ste gang, ’ Lø­ver­ne’ hav­de tabt to kam­pe i egen hu­le si­den 1998.

Bas­hkim Kadrii hin­dre­de med

FC KØ­BEN­HAVNS GO­DE HJEMMEBANESTIME

2014/ 2015- SÆ­SO­NEN 21. SEP­TEM­BER 2014: FCK - BRØNDBY 1- 0 MÅLSCO­RER:

Bas­hkim Kadrii kam­pens ene­ste mål, at det blev til tre hjem­me­ba­ne­ne­der­lag i træk for FC København, hvil­ket al­drig er sket.

Si­den har FC København ik­ke tabt på hjem­me­ba­ne i Su­per­liga­en. 15 sej­re og fi re uaf­gjor­te er det ble­vet til i Fort Par­ken, og det er den bed­ste sti­me på eget græs i Su­per­liga­en i øje­blik­ket.

I sid­ste sæ­son vandt FC Midtjylland 15 hjem­me­kam­pe i træk. En sti­me, der i høj grad var med til at sen­de mester­ska­bet til He­den. Ul­ve­ne har og­så re­kor­den for fl est hjem­me­kam­pe uden ne­der­lag med 29 i træk fra 15. april 2007 til 10. novem­ber 2008.

Så­dan er det gå­et FC København i Par­ken det se­ne­ste år.

MÅLSCO­RER:

sen ( 2)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.