Må­l­fat­ti­ge FCM af­vi­ser scor­ings­kri­se

BT - - SUPERLIGA - FÅ MÅL Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

Sid­ste sæ­son score­de de mål på sam­lebånd i FC Midtjylland, men nu kni­ber det selv på hjem­me­ba­nen med at få bol­den i ru­sen.

I går tab­te mester­hol­det hjem­me på MCH Are­na 0- 1 til FC Nordsjælland, og hver­ken Martin Pu­sic, Paul Onu­a­chu el­ler Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen for­må­e­de at kom­me på tav­len. Der­med har de midtjy­ske ul­ve i den­ne sæ­son kun sco­ret lidt over et mål per kamp, hvor de før som­mer la­ve­de næ­sten to scor­in­ger per op­gør.

Al­li­ge­vel vil træ­ner Jess Thorup ik­ke ta­le om en scor­ings­kri­se.

» Nej. Vi skab­te ik­ke nok chan­cer i dag ( søn­dag, red.). Det er dér, pro­ble­met lig­ger. Vi var rig­tig dyg­ti­ge på bol­den he­le vej­en op til fel­tet, men så mang­le­de vi den af­gø­ren­de skarp­hed og dyg­tig­hed i afl eve­rin­ger og ind­læg. Og er de der ik­ke, kan vi jo ik­ke sco­re mål, « si­ger Jess Thorup.

Hel­ler ik­ke Pio­ne Si­sto kan gen­ken­de en de­ci­de­ret kri­se.

» Det er klart, at vi da hav­de hå­bet på at sco­re lidt fl ere mål, men for mig hand­ler det om, hvor­dan vi kom­mer til chan­cer. Og vi har man­ge, der kan sco­re må­le­ne, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.