De dy­na­mi­ske

BT - - SUPERLIGA - MÅÅÅÅL Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk

Eft er sid­ste sæ­sons må­l­fat­ti­ge Su­per­liga, er den nu­væ­ren­de sæ­son kom­met fra land med mas­ser af scor­in­ger.

Sid­ste år var snit­tet ne­de på 2,4 mål per kamp, mens det in­den we­e­ken­den er helt op­pe på lidt me­re end 2,7 mål i gen­nem­snit. Der­med er Su­per­liga­en ind­til vi­de­re me­re må­l­rig end bå­de La Liga, Se­rie A og Pre­mi­er League.

En af for­kla­rin­ger­ne er, at klub­ber­ne er ble­vet bed­re ru­stet på de off en­si­ve po­si­tio­ner, hvor der li­ge nu ren­der et par hånd­ful­de far­li­ge fuld­blod­s­an­grebs­duo­er rundt.

BT har bedt de to tid­li­ge­re Su­per­ligaan­gri­be­re An­ders Jo­chum­sen og Ra­j­ko Lekic, der beg­ge i dag ar­bej­der som an­greb­s­træ­ne­re i de­res eg­ne pri­va­te fi rma­er, be­døm­me Su­per­liga­ens an­grebs­duo­er. SÅ­DAN GJOR­DE VI

to an­greb­s­træ­ne­re og tid­li­ge­re Su­per­liga- an­gri­be­re Ra­j­ko Lekic og An­ders Jo­chum­sen vur­de­re de ni an­grebs­duo­er i Su­per­liga­en.

VI BAD DE

DER ER KUN

ni an­grebs­duo­er i ana­ly­sen, og det skyl­des, at føl­gen­de kri­te­ri­er skal væ­re op­fyldt:

skal ha­ve væ­ret på ba­nen sam­ti­dig.

væ­re an­gri­be­re og ha­ve spil­let dén po­si­tion.

FC Nordsjælland, Sønderjyske og Ho­bro ik­ke med her.

DE TO SPIL­LE­RE

DE SKAL BEG­GE

DER­FOR ER

SKA­LA­EN

DUOERNE ER BLE­VET

be­dømt på en ska­la fra 1 til 5 ud fra de­res må­l­far­lig­hed, ev­ne til at ska­be chan­cer på egen hånd og fæl­les sy­ner­gi.

MANDAG 21. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.