Cor­ne­li­us bra­ge­de FCK til tops

BT - - SUPERLIGA -

FCK var ble­vet foræ­ret mu­lig­he­den for at ind­ta­ge før­ste­plad­sen i Su­per­liga­en for før­ste gang i præ­cis to år og fi re må­ne­der, da FCM tid­li­ge­re på da­gen hav­de tabt hjem­me­kam­pen til FCN med 1- 0. Og den tog An­dreas Cor­ne­li­us.

An­gri­be­ren be­gynd­te ude, men han kom ind og bra­ge­de sit tred­je mål på tre kam­pe i kas­sen via over­lig­ge­ren til re­sul­ta­tet 1- 0, der sen­der FCK til tops i Su­per­liga­en. Kort før tid spar­ke­de han før­ste gang på en løs bold i fel­tet, og den kun­ne en el­lers helt elek­trisk Jes­per Rask ik­ke ta­ge.

FCK hav­de in­den den for­lø­sen­de scor­ing utal­li­ge ind­læg og hjør­ne­s­park samt et par af de chan­cer, som man skal be­ta­le til bø­de­kas­sen for at bræn­de. Rask stod i vej­en for det he­le.

Ho­bro var ik­ke uden mu­lig­he­der. Det blev til en ho­ved­støds­chan­ce til Pål Ale­xan­der Kir­ke­vold, der he­a­de­de over fra tæt hold, og et langskud fra Jes­per Bø­ge, som ram­te over­lig­ge­ren. FCKs stør­ste chan­cer kom et kvar­ter før tid. Først prik­ke­de Ni­co­lai Jør­gen­sen en bold på over­lig­ge­ren, og på det eft er­føl­gen­de hjør­ne­s­park brug­te Tho­mas Dela­ney ho­ve­d­et til at ram­me stol­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.