AaB ud­spil­le­de Brøndby

BT - - SUPERLIGA -

AaB le­ve­re­de be­vis på, at hol­det er stærkt på hjem­me­ba­ne. Eft er en ener­gisk og idérig ind­sats blev Brøndby be­sej­ret 4- 1. For Brøndby var re­sul­ta­tet en stor skuff el­se. Før kam­pen i Aal­borg hav­de hol­det i si­ne fi re fo­re­gå­en­de Su­per­liga- kam­pe for­ladt ba­nen uden at mod­stan­der­ne hav­de sco­ret mod dem.

AaBs pres­spil fun­ge­re­de langt bed­re end Brønd­bys. Det var en af år­sa­ger­ne til, at hjem­me­hol­det kun­ne gå til pau­sen med en fø­ring på 2- 0. Nord­jy­der­ne kom eft er en vel­lyk­ket om­stil­lings­si­tu­a­tion for­an al­le­re­de i det ni­en­de mi­nut, da Jakob Ahl­mann spil­le­de Lukas Spal­vis fri til scor­ing. Brøndby sva­re­de igen og kun­ne ha­ve ud­lig­net, hvis Te­emu Puk­ki hav­de væ­ret en anel­se me­re kold­blo­dig, men i ste­det slog AaB fi re mi­nut­ter før pau­sen til i den an­den en­de af ba­nen med end­nu en scor­ing, da Ni­co­laj Thom­sen spil­le­de bol­den vi­de­re til Ras­mus Jöns­son, der smart af­drib­le­de Fre­de­rik Røn­now i Brøndby- må­let.

AaB- fe­sten fort­sat­te eft er pau­sen, hvor Ni­co­laj Thom­sen samt Lukas Spal­vis score­de – in­den Le­bo­gang Phi­ri til sidst fi k py­n­tet på re­sul­ta­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.