FCM skuff ede igen mod ond ånd

BT - - SUPERLIGA -

I sid­ste sæ­son var FC Nordsjælland det ene­ste hold, der to gan­ge vandt mod de se­ne­re me­stre fra FC Midtjylland, og i går eft er­mid­dag gjor­de hol­det det så igen. Den­ne gang på de midtjy­ske ul­ves egen hjem­me­ba­ne.

Fra før­ste fl øjt var vær­ten FCM do­mi­ne­ren­de på bol­den og pres­se­de de sjæl­land­ske gæ­ster. FC Nordsjælland hav­de me­re end al­min­de­ligt svært ved at få bol­den frem til de­res sy­le­spid­se an­gri­ber, bra­si­li­an­ske Bru­nin­ho.

En chan­ce­fat­tig halv­leg end­te med et grimt uheld, hvor hjem­me­hol­dets Martin Pu­sic og FCN- må­l­mand David Jen­sen bra­ge­de sam­men i fel­tet eft er et fris­park. Den østrig­ske an­gri­ber måt­te eft er­føl­gen­de ud­gå. Er­stat­nin­gen, Paul Onu­a­chu, gjor­de et godt ind­hop i an­den halv­leg og over­be­vi­ste som spil­sta­tion i an­gre­bet.

Kort eft er pau­sen kom de for­sva­ren­de me­stre bag­ud, da FCN- an­gri­ber Bru­nin­ho ka­no­ne­re­de bol­den ind på et fl ot langskud. FC Midtjylland var nu un­der mak­si­malt pres for at få po­int ud af op­gø­ret, men trods fl ere stør­re chan­cer kom det for­lø­sen­de mål al­drig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.