Dansk ta­lent tæt på top­re­sul­tat i golf

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TÆT PÅ Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

Lucas Bjer­re­gaard sik­re­de sig en delt tred­je­plads ved Open D’Ita­lia eft er en dag, der slut­te­de med om­spil og svensk tri­umf.

Et slag kan væ­re en ver­den til for­skel i golf. Det vil det dan­ske golft - ta­lent Lucas Bjer­re­gaard for­ment­lig hel­le­re end ger­ne skri­ve un­der på eft er at han i går var me­get tæt på at kom­me i om­spil om sej­ren ved Open d’Ita­lia.

Bjer­re­gaard har sta­dig sin før­ste sejr på Eu­ro­pe­an Tour til go­de, men mu­lig­he­der­ne var der, da den 24- åri­ge dan­sker gik ud på fj er­de og sid­ste dag. Med fi re bir­di­es og en bo­gey op­fyld­te fre­de­riks­hav­ne­ren sin del af kon­trak­ten, men desvær­re hav­de Martin Kay­mer og Ri­kard Kar­l­berg an­dre pla­ner og de kom i om­spil, da sven­ske­ren ind­hen­te­de den ru­ti­ne­re­re­de ty­skers for­spring og vandt sin før­ste tur­ne­ring i Eu­ro­pe­an Tour­re­gi.

Lucas Bjer­re­gaard kom ik­ke tom­hæn­det fra Mila­no. Dan­ske­ren kun­ne sæt­te 57.300 eu­ro ind på kon­to­en for sin ak­tie i tred­je­plad­sen og sam­ti­dig ryk­ke­de han frem som num­mer 97 på pen­ge­li­sten for 2015. Der­med er Bjer­re­gaard og­så tæt på at ind­lø­se Tour- kor­tet for sæ­so­nen 2016. Thor­b­jørn Ol­sen slut­te­de tur­ne­rin­gen i Ita­li­en på en 67. plads.

Skjern og Las­se Mik­kel­sen fik en sejr i den før­ste kamp i Champions League mod ru­mæn­ske Baia Ma­re. Fo­to: Jør­gen Kirk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.