For stor spansk mund­fuld

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DA­VIS CUP Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

Spa­ni­ens Da­vis Cup- hold var som ven­tet en for vold­som hånd­fuld for de dan­ske ten­nis- her­rer, der fi k en lek­tion fra ver­den­se­li­tens top.

Æl­lin­gen bli­ver ik­ke al­tid til en smuk sva­ne. Nog­le gan­ge for­bli­ver den ba­re i sin an­de­gård, for­pju­sket og ug­le­set. Og det var så­dan cir­ka slut­pro­duk­tet, da de dan­ske ten­nis- her­rer i går tak­ke­de af for den- ne gang til stormag­ten Spa­ni­en og krid­te­de et klok­ke­klart 5- 0 ne­der­lag ind i an­na­ler­ne.

Eft er at væ­re ne­de med 0- 3 in­den gårs­da­gens be­tyd­nings­lø­se kam­pe, fi k Chri­sti­an Sigs­gaard og Tho­mas Kro­mann hver især en prø­ve på klas­se­for­skel­len mel­lem ver­den­stop og ano­ny­mi­tet, da Ro­ber­to Bau­ti­s­ta Agut - ver­dens­rang­li­sten num­mer 22 - sej­re­de med 6- 3, 6- 4 in­den lands­mand David Fer­rer ( 8) luk­ke­de og sluk­ke­de fe­sten i Oden­se med 6- 1, 6- 3 over sin dan­ske mod­stan­der.

Med ne­der­la­get skal Dan­mark ud i en play off kamp mod Sve­ri­ge for at hol­de de­res plads i Eu­ro­pa/ Afri­ka zo­nen.

David Fer­rer ( tv.) vandt sik­kert over det dan­ske ta­lent Mi­ka­el Tor­pe­gaard i Da­vis Cup- kam­pen i Oden­se. Fo­to: Frank Ci­li­us

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.