Skjern lag­de ud med sejr i Champions League

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UD AF HUL­LER­NE Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk

Eft er 12 års fra­vær er Skjern tilbage i hånd­bol­dens for­nem­me­ste klub­tur­ne­ring, Champions League. Og midtjy­der­ne fi k en fl ot co­me­ba­ck, da man på hjem­me­ba­ne be­sej­re­de ru­mæn­ske Baia Ma­re 32- 28 eft er at ha­ve ført 17- 12 ved pau­sen.

Skjerns store pro­fi l var play­ma­ker Las­se Mik­kel­sen, der især i an­den halv­leg gjor­de den af­gø­ren­de for­skel. Han blev i alt no­te­ret for ni scor­in­ger for de grøn­blu­se­de.

Tho­mas Klit­gaard var og­så med for 12 år si­den, og han vend­te for fem år si­den hjem til Skjern eft er en år­ræk­ke i tysk fod­bold.

» Jeg har set det i tv, men det er rig­tigt fedt selv at væ­re med. Vi pri­o­ri­te­rer det højt, og hvis vi skal vi­de­re, så skal vi og­så vin­de vo­res hjem­me­kam­pe, « kon­sta­te­re­de den 37- åri­ge streg­spil­ler til DR umid­del­bart eft er kam­pen.

Skjern skal i næ­ste we­e­kend til Nor­ge for at mø­de El­ve­rum, som og­så vandt de­res før­ste kamp ved på ude­ba­ne at be­sej­re Ka­det­ten Schaf­fh au­sen fra Schweiz med 3130.

Dan­ske Lars Walt­her, som gen­nem en år­ræk­ke har væ­ret træ­ner i uden­land­ske klub­ber, står i spid­sen for Baia Ma­re.

» Det er ik­ke det helt store pro­blem, at vi ta­ber her. Skjern er et af hol­de­ne, som vi reg­ner med er med i top­pen af pulj­en. Vi er op­pe på mi­nus to mål, ( ved 24- 22, red.), men der får vi en hjer­ne­blød­ning, « kon­sta­te­re­de det ru­mæn­ske holds dan­ske træ­ner.

Mens KIF Kol­ding København, der tab­te de­res før­ste kamp 26- 33 til Kri­sti­an­stad, er i A- pul­je­spil­let hvor mod­stan­den er hår­de­re, men ad­gan­gen til de sid­ste 16 hold er til­sva­ren­de nem­me­re, skal Skjern pla­ce­re sig i top to i de­res pul­je for at gå vi­de­re til playoff - kam­pe­ne, der kan gi­ve ad­gang til 1/ 8- fi na­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.