Vet­tel cru­i­se­de sig til sejr i Singapore

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HINGSTEN STEJ­LER Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

Fer­ra­ri tri­um­fe­re­de i Sin­ga­po­res Grand Prix, mens Mer­ce­des fi k smæk.

Se­ba­sti­an Vet­tel cru­i­se­de sej­ren hjem fra po­le po­si­tion, mens Ki­mi Räik­kö­nen blev num­mer tre i den an­den rø­de ra­cer med den stej­len­de hin­gst. Ty­ske­ren var kun i få pe­ri­o­der pres­set af Da­ni­el Ric­ci­ar­do, der blev num­mer to og gav en til­trængt op­tur til Red Bull, som el­lers over­ve­jer at træk­ke sig fra For­mel 1.

Lø­bet blev der­i­mod en foru­ro­li­gen­de aff ære for Mer­ce­des. Lewis Ha­milt­on kun­ne slet ik­ke føl­ge med og lå på fem­te­plad­sen, før hans ra­cer be­gynd­te at ta­be mo­tor­kraft . VM- stil­lin­gens før­en­de kø­rer da­le­de ned gen­nem fel­tet og valg­te til sidst at ud­gå – dog er han sta­dig en su­veræn num­mer et i den sam­le­de sti­lilng.

Mer­ce­des’ an­den­kø­rer, Ni­co Ros­berg, kun­ne hel­ler ik­ke føl­ge med Fer­ra­ri og slut­te­de som num­mer fi re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.