Vandt en mil­li­on for 1.356 kro­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den Der er i den grad go­de pen­ge i at tip­pe om lør­da­gen. For fj er­de gang på halvan­den må­ned blev den spe­ci­el­le mil­li­onga­ran­ti nem­lig ud­løst - som gi­ves til en tip­per, som ene mand for­mår at ram­me de 13 rig­ti­ge tegn.

Den dyg­ti­ge tip­per hav­de valgt sy­ste­met R 9- 0- 1356 i sin jagt på de 13 rig­ti­ge tegn - og nup­pet sik­re 1- tal­let i kam­pe­ne fem til ot­te og så hel­gar­de­ret re­sten.

Det skul­le vi­se sig at væ­re en me­get ind­brin­gen­de idé. Bour­ne­mouth, Bla­ck­burn, Brentford og Hud­der­s­fi eld ind­fri­e­de nem­lig al­le for­vent­nin­ger­ne, og så var det jo ba­re med at hå­be på en mas­se over­ra­skel­ser i de an­dre kam­pe og at sy­ste­met kom ud i mak­si­mum­ga­ran­ti - hvil­ket alt­så ske­te i så til­pas grad, at tip­pe­ren i dag kan se én mil­li­on kro­ner gå ind på kon­to­en.

Hver lør­dag er der én mil­li­on kro­ner til en en­lig ræk­ke med 13 rig­ti­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.