1,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lens har haft en dår­lig sæ­son så langt, men hol­det er bed­re end til bund­pla­ce­rin­gen. Ud­over den ka­ran­tæ­ne­ram­te re­ser­ve Benja­min Bouri­geaud er man i stær­ke­ste op­stil­ling til det­te der­by, hvor man nor­malt kla­rer sig godt - man er uden ne­der­lag i fem kam­pe i træk på Sta­de du Hai­naut. Va­len­cien­nes har få­et en fi n sæ­son­start, men pud­sigt nok er hol­det end­nu uden sej­re på eget græs. De har vig­ti­ge Sa­li­ou Ciss i ka­ran­tæ­ne og en re­la­tivt lang ska­des­li­ste op til kam­pen, så på en svær dag sat­ser vi på, at Lens får po­int med i det­te lo­kal­der­by.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.