2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bur­de væ­re lagt op til mål, når Es­b­jerg og Randers mø­des. Selv om Es­b­jerg ser bed­re ud de­fen­sivt end un­der Ni­els Fre­de­rik­sen, så gi­ver man sta­dig for­bav­sen­de man­ge chan­cer væk og den el­lers sik­re sejr over OB kun­ne nemt væ­re kom­met i fa­re. Det er et mi­nus, at Ni­cki Bil­le har ka­ran­tæ­ne for det­te spil, men til gen­gæld er det en stor for­del, at den de­fen­si­ve midt­ba­ne­mand Magnus Le­kven er ude på sam­me kon­to. Der har og­så væ­ret gan­ske man­ge mål i Randers’ kam­pe i den­ne sæ­son, så det­te odds vir­ker ær­ligt talt en anel­se ufor­stå­e­ligt.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.