Hvor far­ligt er re­cep­t­me­di­cin?

BT - - DEBAT -

Heidi Kap­pel er kro­nisk smer­te­pa­tient. Op til en ry­go­pe­ra­tion be­gynd­te hun at ta­ge mor­fi npil­ler, men hun for­try­der, at hun no­gen­sin­de tog den før­ste. Hun end­te nem­lig i et mis­brug. DR2 un­der­sø­ger kon­se­kven­ser­ne af at bli­ve afh æn­gig af den me­di­cin, der el­lers skul­le gav­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.