Pig­t­rå­dspo­li­tik­ken må ik­ke sej­re

BT - - DEBAT -

Dan­marks frem­tid afh æn­ger af, hvor­dan vi lø­ser op­ga­ven med at in­te­gre­re de man­ge fl ygt­nin­ge. For in­te­gra­tio­nen er løs­nin­gen og ik­ke pro­ble­met, så­dan som Dansk Fol­ke­par­ti la­der for­stå. Det er ik­ke en løs­ning at hu­se fl ygt­nin­ge­ne i lej­re på ube­stemt tid, hvad en­ten lej­re­ne lig­ger i Dan­mark el­ler på en ned­lagt ba­se i Grøn­land.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.