’’

BT - - NYHEDER -

Han var en sød dreng, men han bar og­så præg af at væ­re en­som og var lidt for­hut­let Jørn Stjerneklar, om Pe­ter Fre­de­rik­sens fi re- åri­ge søn

Den yng­ste søn, Chri­sti­an, bo­e­de med sin mor i Leso­t­ho, mens den fi re- åri­ge Poul bo­e­de med sin far i Sydafrika.

» Han var en sød dreng, men han bar og­så præg af at væ­re en­som og var lidt for­hut­let i tø­jet. Pe­ter Fre­de­rik­sen var ik­ke li­ge­frem ty­pen, der sat­te sig ned på gul­vet for at le­ge med dren­gen. Den lil­le dreng sad mest og så teg­ne­fi lm i fj ern­sy­net, « si­ger Jørn Stjerneklar.

» Jeg var med ude at hen­te dren­gen i bør­ne­ha­ven en dag, og vi spi­ste popcorn sam­men i de­res hjem. De bo­e­de me­get spartansk. Der var en stue, et sove­væ­rel­se og et lil­le rum, hvor der var en seng og et vå­ben­skab. Og så var der et lil­le køk­ken med kø­le­skab og fry­ser. Det må så ha­ve væ­ret i den fry­ser, han op­be­va­re­de de af­skår­ne køns­de­le, « si­ger fo­to­gra­fen.

Bi­ga­mist

Pe­ter Fre­de­rik­sen for­tal­te ham, at hans hu­stru og han kæm­pe­de om, hvem der skul­le ha­ve for­æl­dre­myn­dig­he­den over bør­ne­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.