HØR HI­STO­RI­EN I RA­DIO­EN

BT - - NYHEDER -

På tors­dag kan dan­ske lyt­te­re selv få et ind­tryk af den kon­tro­ver­si­el­le dan­sker Pe­ter Fre­de­rik­sen og hans ek­stre­me liv. Fo­to­graf Jørn Stjerneklar står bag P1 do­ku­men­ta­ren ’ Den dan­ske vå­ben­hand­ler’, som bli­ver sendt tors­dag kl 13.03. Jørn Stjerneklar in­ter­viewe­de Pe­ter Fre­de­rik­sen i lø­bet af tre da­ge i ju­ni. jlu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.