Salz­burg er bedst i he­le Østrig

BT - - NYHEDER -

Smuk­ke Salz­burg med fest­spil og So­und of Mu­sic samt de man­ge ski­om­rå­der, f. eks. Saal­bach, Wa­grain og Bad Ga­ste­in, gør Salz­bur­ger­land til dan­sker­nes fo­re­truk­ne fe­ri­e­om­rå­de i Østrig. Her er fl est dan­ske over­nat­nin­ger, over en halv mio. om året, vi­ser nye tal fra turist­myn­dig­he­der­ne. Tyrol er num­mer to og Wi­en num­mer tre på dan­sker­nes li­ste.

da Ti­vo­li søn­dag luk­ke­de for sæ­so­nen. Det be­ty der, at 204.000 fl ere gæ­ster har be­søgt den gam­le ha­ve i for­hold til året før. Iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Lars Liebst skal for­kla­rin­gen fi ndes i den grå som­mer og for­læn­get åb­nings­tid. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.