’’

BT - - NYHEDER - Li­se­lott Blixt ( DF)

Hvis der er en re­gion, som ik­ke kan fi nde ud af at sik­re, at man kan kom­me til, når man er akut syg, så må man jo ta­ge fat i den re­gion

» Der må jo væ­re en år­sag, og så må man bru­ge så­dan en analyse som bag­grund for at over­ve­je, om der er grund til at æn­dre i den må­de, 1813 er or­ga­ni­se­ret el­ler be­man­det på, « si­ger Lars Eng­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.