Drabs­mistænkt dan­sker an­holdt i Jor­dan

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

DRAB

I fi re må­ne­der har dansk po­li­ti eft er­lyst to mænd, der er mistænkt for at ha­ve knivdræbt den 19- åri­ge sy­ri­en­kri­ger Hamza Sam­sam ( bil­le­det) på Nør­re­bro i København. Nu er den ene af de to mænd ble­vet an­holdt i Am­man i Jor­dan.

Kø­ben­havns Po­li­ti har der­for væ­ret i ret­ten for at få la­vet en ud­le­ve­rings­be­gæ­ring, så det kan få den 22- åri­ge mistænk­te mand til Dan­mark og stil­let for en dom­mer.

Det for­tæl­ler po­li­ti­kom­mis­sær ved Kø­ben­havns Po­li­ti St­eff en Th. St­eff en­sen til BT.

Den 22- åri­ge mand har sam­men med den 23- åri­ge Ab­dal­lah Ben Ab­der­ra­ouf Dh­afl aoui væ­ret på fl ugt si- den 19. maj, hvor de blev mistænkt for at ha­ve stuk­ket 19- åri­ge Hamza Sam­sam - der før sin død tog navneforandring til An­dres Vo Ri­is - ihjel.

Hamza Sam­sam dø­de eft er at væ­re ramt af kniv­stik i ma­vere­gio­nen un­der et slags­mål mel­lem to min­dre grup­per i Guld­bergs­ga­de på Nør­re­bro i København.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.