Ra­zzia mod ro­ck­er­borg

BT - - NYHEDER -

Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti har i går gen­nem­ført en ransag­ning af Ban­di­dos i Es­b­jerg, men or­dens­mag­ten måt­te for­la­de ro­ck­er­bor­gen tom­hæn­det. Ak­tio­nen blev gen­nem­ført i sam­ar­bej­de med spe­ci­al­grup­pen Task For­ce Vest . Syd- og Søn­derjyl­land Po­li­ti vil ik­ke op­ly­se, hvor­for man ransa­ge­de adres­sen i Es­b­jerg. Po­li­ti­et har ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til ak­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.