’’

BT - - NYHEDER - Uf­fe El­bæk i do­ku­men­tar­fil­men ’ Uf­fes Al­ter­na­tiv’

Hvad fan­den i hel­ve­de gør vi? Det kan væ­re med til at gø­re, at vi ik­ke kom­mer ind

Uz­ma Ah­meds ud­ta­lel­ser skab­te stor op­mærk­som­hed om Al­ter­na­ti­vets po­si­tion på in­te­gra­tions­om­rå­det, og Uz­ma Ah­med end­te med at ud­sen­de en me­get om­talt pres­se­med­del­el­se, hvor hun be­kla­ge­de si­ne ud­ta­lel­ser og blandt an­det sag­de: » Jeg ta­ger af­stand fra mig selv « .

En ty­de­ligt be­rørt Uz­ma Ah­med for­tæl­ler i fil­men, at hun ik­ke helt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.