Sig­tet for mas­sed­rab i Aus­chwitz

BT - - NYHEDER -

En 91- årig kvin­de er sig­tet for med­vir­ken til 260.000 drab un­der An­den Ver­denskrig, skri­ver The Gu­ar­di­an.

Kvin­den har iføl­ge ankla­ge­myn­dig­he­den ar­bej­det som ra­dioo­pe­ra­tør for lej­rkom­man­dan­ten i ud­ryd­del­ses­lej­ren Aus­chwitz i 1944. Tid­li­ge­re på året idøm­te en tysk dom­stol en 94- årig, der ar­bej­de­de som bog­hol­der i Aus­chwitz, fi­re års fængsel for med­vir­ken til 300.000 drab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.