’’

BT - - KULTUR - Tho­mas Hel­mig

Renée blev trist, da hun hør­te ’ Kiosk’ fra cd’en, for­di hun kan gen­ken­de det sor­te hul, hun ser mig ry­ge ned i in­di­mel­lem

Sam­ta­ler med te­ra­pe­u­ter har lært Hel­mig at hu­ske fø­lel­sen af en­som­hed og længsel, som han før­ste gang op­le­ve­de som fi­re- fe­mårig dreng i et le­ge­hus i nær­he­den af barn­doms­hjem­met, og som den­gang slog be­ne­ne væk un­der ham. Som den har gjort si­den.

Svært for ko­ne og børn

Han har lært at ac­cep­te­re længs­len som et ek­si­stensvil­kår.

Men han er­ken­der, at det kan væ­re svært bå­de for ko­ne og børn at leve med en mand og far, der ’ for­svin­der’ ind i sig selv - og som han si­ger det, har væ­ret slem til at bli­ve me­get di­rek­te og sår­en­de, når bøl­ger­ne går højt i skæn­de­ri­er.

» Jeg fø­ler mig ik­ke selv spe­ci­elt tru­et af det, for­di jeg er ty­pen, der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.