At leve sam­men med

BT - - KULTUR -

Født San­ger,

den 15. ok­to­ber 1964 i Egå

mu­si­ker, mul­ti­in­stru­men­ta­list og pro­du­cer

Ole Hel­mig, er fh v. le­den­de over­læ­ge . I dag fored­rags­hol­der og for­fat­ter til erin­drings­bo­gen ’ Hel­bre­de, lin­dre, trø­ste’ Lo­ne Hel­mig, er fh v. læ­rer om­kring 1,5 mio. al­bum og er den dan­ske kunst­ner, der har mod­ta­get fl est mu­sikpri­ser – 13 Gram­my­er/ Mu­sic Awards og en ærespris

1986- 1989 med Søs Fen­ger Gift 1995- 1997 med Heidi Andersen, som Hel­mig har dat­te­ren Ida Ma­rie med

I 2000 gift med Renée Toft Si­mon­sen. Hun har to børn, Ul­rik­ke, f. 1993, og Jens Kri­sti­an, f. 1995. Tho­mas Hel­mig har adop­te­ret Jens Kri­sti­an, og sam­men har Tho­mas Hel­mig og Renée Toft Si­mon­sen søn­nen Hu­go, f. 1998

’ Tho­mas’, 1985; ’ Tho­mas Hel­mig 2’, 1986; ’ Kæ­re ma­ski­ne’, 1987; ’ Vej­en væk’, 1988; ’ Lø­vens hjer­te’, 1990; ’ Rhyt­hm’,’ 1992; ’ Say When’, 1993; ’ Stupid Man’, 1994; ’ Gro­ovy Day’, 1996; ’ Dream’, 1999; ’ Isi­ty ou­i­sit­me’, 2001; ’ El Ca­mi­no’, 2004; ’ Hel­mig her­fra’, 2006; ’ Tom­my Boy’, 2009; ’ KH Hel­mig’, 2013

Far, Mor, Solgt

Gift

Gift

Al­bum:

Det er en ær­lig Tho­mas Hel­mig, der i bi­o­gra­fi­en ’ Hel­mig og kær­lig­he­den’ for­tæl­ler om en­som­hed, længsel og lidt for me­get al­ko­hol. Fo­to: Mads Nis­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.