FCK - Randers 3- 0

BT - - SPORTEN -

An­dreas Cor­ne­li­us ( th. på fo­to) var star­tet in­de i sej­ren over AaB, og an­gri­be­ren score­de sit før­ste mål eft er den bræk­ke­de an­kel og co­me­ba­ck­et. Men da an­k­len be­hø­ve­de hvi­le, hav­de der ik­ke væ­ret no­gen Cor­ne­li­us med i de vig­ti­ge de­le af træ­nin­gen op til den ud­sat­te kamp mod Randers.

Det gjor­de dog næp­pe nord­man­den no­get at kun­ne fort­sæt­te med må­l­for­skræk­ke­de Fe­de­ri­co San­tan­der i an­gre­bet.

Men An­dreas Cor­ne­li­us var vig­tig at ha­ve klar til at sæt­te ind. Og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.