Randers vandt i ve­stjysk ba­depøl

BT - - SPORTEN -

Es­b­jergs sti­me på fi re kam­pe uden ne­der­lag end­te i aft es, da Randers vi­ste klas­sen og vandt sik­kert 2- 0.

Før­ste halv­leg var knap be­gyndt, før hjem­me­hol­det Es­b­jerg var bag­ud. I et tæt­pak­ket felt end­te bol­den tæt for­an mål hos Randers’ sven­ske an­gri­ber, Mi­ka­el Is­hak, der smart stød­te til bol­den med bry­stet og send­te den ind til en tid­lig fø­ring. Randers vi­ste i re­sten af halv­le­gen, at det var det bed­ste og mest boldsik­re hold. Før pau­sen ud­byg­ge­de un­ge Ni­co­lai Poul­sen fø­rin­gen på et fl ot langskud.

I si­len­de regn kæm­pe­de Es­b­jerg eft er pau­sen fort­sat for at få et over­tag i spil­let, men kom og­så frem til me­re. Las­se Rise hav­de et godt for­søg, ind­skift ede Mick van Bu­ren for­spild­te en stor chan­ce, og kan­ten Mo­ham­med Fel­lah kun­ne ha­ve snit­tet bol­den i mål. Men må­let kom ik­ke. Reg­nen var i store de­le af an­den halv­leg nær­mest lår­ty k og lag­de en dæm­per på spil­let for beg­ge hold. Kam­pen end­te der­for med en sik­ker Randers- sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.