Vest­fron­ten

Els Fre­de­rik­sen, og afl øse­ren er langt væk

BT - - SPORTEN -

TTIIRRSSDDAAGG 2 22.2 S. E SPETPETMEBMERB E2R01 25015

Iføl­ge di­rek­tør Sø­ren Poul­sen ( stort fo­to) gør Es­b­jerg sta­tus på træ­ner­si­tu­a­tio­nen i be­gyn­del­sen af ok­to­ber. I af­tes tab­te Es­b­jerg 0- 2 til Randers, der kom for­an al­le­re­de ef­ter et mi­nut ved Mi­ka­el Is­hak ( ne­derst tv.). Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.