System­skift e

BT - - SPORTEN -

SCHAL­KE- TRÆ­NER AN­DRÉ BREI­TEN­REI­TER

har en klas­sisk 4- 4- 2 som fo­re­truk­ket sy­stem, hvor fi re ty ske stor­ta­len­ter sid­der på midt­ba­nepo­si­tio­ner­ne og klub­bens alt­over­skyg­gen­de stjerne Klaas- Jan Hun­telaar ( fo­to) lig­ger i front­kæ­den sam­men med Fran­co di San­to. Brei­ten­rei­ter har dog eks­pe­ri­men­te­ret med en 4- 2- 3- 1- for­ma­tion, hvor Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg kan bru­ges på den off en­si­ve midtbane på be­kost­ning af di San­to, der ik­ke har over­be­vist. Her spil­le­de Højb­jerg med fi n suc­ces, da han blev skift et ind i we­e­ken­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.