Pro­gram og få al­ter­na­ti­ver

BT - - SPORTEN -

MED KAM­PE I

tre tur­ne­rin­ger bli­ver der brug for man­ge spil­le­re, og der­for er det et spørgs­mål om tid før Højb­jerg får en start­plads. Især of­fen­sivt er trup­pen tynd, ef­ter Sid­ney Sam og Kevin- Prin­ce Bo­a­teng ( her­un­der) før som­me­ren blev sus­pen­de­ret af di­sci­pli­næ­re år­sa­ger. Sidst­nævn­te er sta­dig ude i kul­den, mens først­nævn­te ik­ke er helt i om­drej­nin­ger end­nu, hvor­for Højb­jerg er et vig­tigt sup­ple­ment til de of­fen­si­ve po­si­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.