På kan­ten

BT - - SPORTEN -

NOK DEN MINDST

sand­syn­li­ge vej, men ik­ke blind. I træ­nings­kam­pe­ne op til sæ­son­start af­prø­ve­de Schal­ke- træ­ne­ren det ty­ske stor­ta­lent Leon Go­retzka på høj­re­kan­ten. Det gjor­de den lø­be­stær­ke ty­sker så godt, at han er et re­elt al­ter­na­tivt. Det vil gi­ve plads til Pi­er­re- Højb­jerg på den cen­tra­le midtbane, hvor hans kva­li­te­ter kom­mer bedst til ud­tryk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.