Wass på ugens hold i Eu­ro­pa

BT - - SPORTEN -

HAN HAR STA­DIG

ik­ke over­be­vist Mor­ten Ol­sen om, at han hø­rer til i star­top­stil­lin­gen på det dan­ske lands­hold. Men i ud­lan­det er de vil­de med Da­ni­el Wass. Søn­dag gjor­de Wass igen en god fi gur, da Cel­ta Vi­go på ude­ba­ne be­sej­re­de Se­vil­la 2- 1. Dan­ske­ren score­de må­let til 2- 0 med et fl adt skud i det mod­sat­te hjør­ne, da han blev spil­let fri in­de i fel­tet. Si­den han hav­de og­så et for­søg di­rek­te på fris­park, som Cel­ta Vi­gos ke­e­per kun ak­ku­rat fi k fi stet udenom stol­pen. Og hans præ­sta­tion vak­te genklang i Ita­li­en, hvor den bredt an­er­kend­te sport­sa­vis Ga­zzet­ta del­lo Sport kå­rer ugens hold i Eu­ro­pa. Her er dan­ske­ren med ka­rak­te­ren 8,5 ud af 10 mu­li­ge kom­met med på ven­stre kant. Blandt hans me­re kend­te ’ hold­kam­me­ra­ter’ er Kurt Zou­ma, Chel­sea, Shin­ji Ka­gawa, Dort­mund og Ant­ho­ny Mar­ti­al, Man­che­ster Uni­ted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.