Bendt­ner får ros af træ­ne­ren

BT - - SPORTEN -

VfL WOL­FSBURGS TRÆ­NER,

Die­ter Heck­ing, ro­ser Ni­ck­las Bendt­ner for at ha­ve æn­dret at­ti­tu­de. » Ni­ck­las har gen­nem­gå­et en for­an­dring, « si­ger Die­ter Heck­ing til ty ske Der Ki­ck­er. » Han er me­get me­re til­ste­de­væ­ren­de, end han var for fi re- fem må­ne­der si­den. Det glæ­der mig me­get, at han er slå­et ind på den­ne vej, « til­fø­jer VfL Wol­fsburgs træ­ner. Ni­ck­las Bendt­ner star­te­de in­de i Bun­des­liga- kam­pen mod Hertha BSC Ber­lin lør­dag. Kam­pen end­te med en hjem­me­sejr på 2- 0 tak­ket væ­re to mål af Bas Dost. Hol­læn­de­ren blev skift et ind i ste­det for Ni­ck­las Bendt­ner eft er 70 mi­nut­ters spil - og blev alt­så mat­chvin­der. Nu er spørgs­må­let så, om Bas Dost el­ler Ni­ck­las Bendt­ner skal star­te in­de i topop­gø­ret mod Bay­ern Mün­chen i aft en. » Beg­ge spil­le­re har le­ve­ret go­de præ­sta­tio­ner, « nø­jes Die­ter Heck­ing med at si­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.