KIF i ny stor ned­t­ur

BT - - SPORTEN -

HÅNDBOLDKOLOSSEN KIF KOL­DING

København vak­ler. Det dan­ske mester­hold er kom­met usæd­van­ligt dår­ligt fra start bå­de i Dan­mark og Eu­ro­pa, og i aft es blev det til et over­ra­sken­de ne­der­lag til HC Midtjylland, der i her­re­hånd­bold­liga­en kne­bent vandt med 25- 24 på hjem­me­ba­ne. Det dan­ske mester­hold, der år eft er år mel­der selvsik­kert ud, at mål­sæt­nin­gen er ’ at vin­de hver ene­ste kamp’, har nu tabt tre af syv op­gør i den­ne spæ­de sæ­son: Til Bjer­ring­broSil­ke­borg, til sven­ske Kri­sti­an­stad i Champions League og alt­så til HC Midtjylland. Det er næ­sten halv­de­len, og det er hol­dets an­det ne­der­lag i træk. » Spil­le­mæs­sigt er vi ik­ke helt, hvor vi skal væ­re. Sid­ste år star­te­de vi rig­tigt godt, men i år har vi ik­ke væ­ret helt så skar­pe. Vi har må­ske ik­ke væ­ret helt så sam­men­spil­le­de, selv om vi fak­tisk har haft nog­le go­de træ­nin­ger sam­men, så vi skal mu­lig­vis ha­ve lidt tid, « lød det fra Lars Jør­gen­sen til TV 2 Sport eft er kam­pen. Play­ma­ker Martin Hansen sat­te eft er­føl­gen­de ord på: » Jeg er helt rundt på gul­vet. Vi hav­de slet ik­ke reg­net med at vin­de den her. Nu skal den ba­re ha­ve fuld gas i om­klæd­nings­rum­met. Det er helt fan­ta­stisk, « sag­de HC Midtjyl­land­spil­le­ren eft er kam­pen til TV 2 Sport.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.