LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - SPORTEN -

ENG­LAND NA­TIO­NAL LEAGUE, KLOK­KEN 20: 45 BOREHAM WOOD FÅR PO­INT I KAM­PEN SPA­NI­EN PRIMERA DI­VI­SION, KLOK­KEN 20: 00 UN­DER 2,5 MÅL I KAM­PEN

FC Nord­s­jæl­lands bra­si­li­an­ske spy­d­spids har im­po­ne­ret stort med mål og tek­nik, og eft er hans drøm­me­hug mod Midtjylland er Bru­nin­ho nu ny fa­vo­rit som top­sco­rer i Su­per­liga­en.

I hvert fald hvis man spør­ger book­ma­ke­ren Nor­di­cBet, som nu blot gi­ver pen­ge­ne seks gan­ge igen på FCN- bomberen som top­sco­rer i Su­per­liga­en, selv om der blot er spil­let ot­te run­der i lan­dets bed­ste ræk­ke.

» Det er ty de­ligt for al­le, at FCN vir­ke­lig har gjort en fan­ta­stisk han­del med Bru­nin­ho. Han er en vold­somt dyg­tig af­slut­ter, li­ge­som hans tek­nik og fy­sik er i særklas­se på su­per­liga- ni­veau. Det be­ty der og­så, at han ik­ke er så afh æn­gig af op­læg fra med­spil­le­re, da han selv kan kre­e­re chan­cer­ne. Vi tror på, at Bruh­nin­ho er lang­tids­hold­bar og vil fort­sæt­te med at im­po­ne­re med mas­ser af mål, « for­tæl­ler Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jen­sen.

ØSTRIG PO­KAL, KLOK­KEN 19: 00 LAN­KOWITZ VIN­DER KAM­PEN

Fo­to: Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.