1,90

BT - - SPORTEN -

Det lig­ner ik­ke man­ge mål i det­te madri­len­ske lo­ka­l­op­gør. At­léti­co Madrid har fort­sat sti­len med at luk­ke om­rå­der­ne ned for mod­stan­der­ne og har kun set Bar­ce­lo­na sco­re imod sig i den­ne sæ­son. Off en­sivt vig­ti­ge Ko­ke er ude med en ska­de, hvil­ket hel­ler ik­ke ta­ler imod væd­de­må­let. Ge­ta­fe kom­mer med op­ti­mis­me eft er 1- 0 over Mála­ga. Her måt­te for­sva­re­ren Ro­ber­to La­go ud­gå med en ska­de og bli­ver næp­pe klar her. Det er en ulem­pe for spil­let, hvis han ik­ke er med, men uan­set hvad er det svært at se tre mål kom­me i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.