1,75

BT - - SPORTEN -

Den er helt gal i Torquay. Man er i øko­no­mi­ske pro­ble­mer, og hol­det ser da og­så mar­kant sva­ge­re ud end i sid­ste sæ­son. Lør­dag blev man yd­my­get med 3- 7 af Brom­ley, og oveni må man til det­te op­gør und­væ­re vig­ti­ge Si­mon Hesl­op på grund af ka­ran­tæ­ne. Op­ryk­ker­ne Boreham Wood er godt nok og­så i kri­se med fem ne­der­lag i træk, men ud over tvivls­om­me Dan­ny Woo­dards skul­le man kom­me i stær­ke­ste op­stil­ling og har fak­tisk spil­let gan­ske for­nuft igt, selv om man har tabt. Det gi­ver der­for ik­ke me­get me­ning, at Torquay er så stor fa­vo­rit.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.