For­sker: Giv vac­ci­nen til 9- åri­ge

BT - - NYHEDER - Be­rit Hartung beh@ bt. dk

HPV- VAC­CI­NE

Ra­ske pi­ger, der plud­se­lig får vold­som ho­ved­pi­ne, kval­me og smer­ter for­skel­li­ge ste­der i krop­pen. Som be­gyn­der at be­svi­me med jæv­ne mel­lem­rum. Dø­je med for­stop­pel­se og ufri­vil­li­ge mu­skel­spæn­din­ger.

Li­sten over bi­virk­nin­ger, der mistæn­kes at ha­ve for­bin­del­se til vac­ci­nen mod liv­mo­der­halskræft , er lang, og de man­ge pi­ger, der har for­talt om bi­virk­nin­ger, har sat gang i de­bat­ten om HPV- vac­ci­nen, der blev ind­ført i det dan­ske bør­ne­vac­ci­na­tions­pro­gram i 2009.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.