’’

BT - - NYHEDER - Over­læ­ge Jes­per Me­hl­sen om pi­ger­ne

Tviv­len bør kom­me dem til go­de

ne, si­ger Jes­per Me­hl­sen,

» Vi har fo­re­slå­et Sund­heds­sty­rel­sen, at man prø­ver at ana­ly­se­re, hvad der er op, og hvad der er ned i for­hold til bi­virk­nin­ger. En af mu­lig­he­der­ne kun­ne væ­re, at halv­de­len af de børn, der skal vac­ci­ne­res, ta­ger en pau­se og ven­ter med at bli­ve vac­ci­ne­ret til de er 13, og at man så føl­ger dem si­de­lø­ben­de med, at man føl­ger dem, der bli­ver vac­ci­ne­ret som 12- åri­ge. På den må­de vil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.