Pig­t­rå­dspo­li­tik­ken må ik­ke sej­re

BT - - DEBAT -

Når Lars Løk­ke Ras­mus­sen væl­ger, at Dan­mark skal bi­dra­ge kon­struk­tivt til en eu­ro­pæ­isk hånd­te­ring af fl ygt­nin­ge­kri­sen, så væl­ger han den sam­me vej som Stor­bri­tan­ni­ens kon­ser­va­ti­ve pre­mi­er­mi­ni­ster. Det­te bør væ­re en øjenåb­ner for de dan­ske­re, der har lyt­tet til DF og tro­et, at den bri­ti­ske vej i Eu­ro­pa skul­le væ­re den sam­me, som den DF fo­re­slår. Det er den ik­ke.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.