Dan­ske turi­ster svig­ter ik­ke de græ­ske øer

BT - - NYHEDER -

På Kos kla­ges over den dår­lig­ste turist­må­ned no­gen­sin­de, men de dan­ske rej­sear­ran­gø­rer har ik­ke mær­ket ned­gang. Bravo Tours har in­gen afl yste fe­ri­er til hver­ken Les­bos el­ler Kos, og Spies har fyld­te fl y, hvor gæ­ster­ne har ek­stra ba­ga­ge med. » Det si­ger me­re end man­ge ord om kun­der­nes op­fat­tel­se af fe­rie på øer­ne, « si­ger di­rek­tør Jan Ven­del­bo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.