FAKTA

BT - - NYHEDER -

Jord­s­kæl­ve­ne

i Ne­pal ram­te den 25. april og 12. maj i år.

9.000 men­ne­sker om­kom, 17.932 blev sår­et, og 638.979 hu­se blev øde­lagt.

af en be­folk­ning på 26,6 mio. blev 8 mio. men­ne­sker be­rørt.

Fre­de­rik be­søg­te Ne­pal som kom­mit­te­ret for Dansk Rø­de Kors for bl. a. at ska­be op­mærk­som­hed om land­s­ind­sam­lin­gen den 4. ok­to­ber.

var in­vi­te­ret af Dansk Rø­de Kors, men af­hol­der selv rej­seud­gif­ter­ne.

Knap

Ud

Kron­prins

BT

Kron­prins Fre­de­rik i ud­kan­ten af Ne­pals ho­ved­stad, Kat­man­du. In­spi­re­ret af sin hu­stru bru­ger han ger­ne me­re tid på nød­hjælps­ar­bej­det frem­over. Fo­to: Jakob Dall/ Dansk Rø­de Kors

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.