’’

BT - - NYHEDER - Kron­prins Fre­de­rik

Hun er så­dan et men­ne­ske, der er op­mærk­som på folks ve og vel. I sær­de­les­hed dem, der har brug for en hånds­ræk­ning

get ud, og den ser far­lig ud, « si­ger Kron­prin­sen, med en fars stolt­hed i stem­men.

» Jeg har dog ik­ke tænkt mig at for­tæl­le, at jeg har væ­ret i nær­he­den af en tor­na­do. Men når jeg skal for­kla­re dem, hvad her er sket, så vil jeg på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.