Nord­mænd sny­des med for stær­ke øl

BT - - NYHEDER -

Der er ik­ke no­get at si­ge til, hvis nord­mæn­de­ne fø­ler, at de nor­ske øl slår ek­stra hårdt. Bryg­ge­ri- og Drik­ke­va­re­for­e­nin­gen har te­stet 138 bu­tiks- øl fra nor­ske bryg­ge­ri­er, og cir­ka 60 pct. af øl­le­ne er stær­ke­re, end loven til­la­der. Øl- sny­de­ri­et er fak­tisk en gan­ske al­vor­lig sag. Øl med en hø­je­re al­ko­hol­pro­cent end 4,75 pct. må kun sæl­ges i Vin­mo­nopo­let. I te­sten blev fun­det bu­tiks- øl med 7 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.