Ny chef for ud­dan­nel­se

BT - - NYHEDER -

Re­ge­rin­gen indstil­ler til Hen­des Ma­jestæt Dron­nin­gen, at Ag­ne­te Ger­sing skal væ­re ny de­par­te­ments­chef i Udan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et fra 1. novem­ber 2015. Ag­ne­te Ger­sing for­la­der så­le­des en stil­lin­gen som di­rek­tør for Kon­kur­ren­ceog For­bru­ger­sty­rel­sen, hvor hun har væ­ret si­den 2010. In­den var hun di­rek­tør i Kon­kur­ren­cesty­rel­sen .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.