’’

BT - - NYHEDER - Jes­per Stens­gaard, bi­list

Jeg når om­kring 20 me­ter, så stop­per bi­len af sig selv.

Hos ben­zin­sel­ska­bet Q8, der ejer F24- tank­sta­tio­ner­ne, for­kla­rer kom­mu­ni­ka­tions­chef Jyt­te Wol­f­fS­ne­edor­ff til DR Tre­kan­ten, at det er ’ en men­ne­ske­lig fejl’, der har gjort, at der er ble­vet byt­tet om på de to ty­per brænd­stof.

Hun til­fø­jer, at man har fun­det ud af, at 156 bi­li­ster har tan­ket for­kert, og fir­ma­et er ved at kon­tak­te kun­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.